بایگانی دسته: خبر ویژه

هویتی فراموش شده

خاطراتی از حاج حسین خرازی به مناسبت هشتم اسفند سالروز شهادت او؛

خواستیم به زور بفرستیمش عقب؛ خودش را از پشت موتور انداخت پایین/ با خنده گفت دستم قطع شده، سرم که قطع نشده!

ادامه خواندن هویتی فراموش شده