شب شعر حماسی

                      

کارکرد اصلی شعر، عبارت است از: حضور و اثرگذاری بر خلوت ذهن و دل انسان‌ها و تغذیه‌ی فکری مخاطبان

ادامه خواندن شب شعر حماسی

خلاصه کتاب دغدغه های فرهنگی، قسمت اول؛

خلاصه کتاب دغدغه های فرهنگی، قسمت اول؛
فرهنگ یعنی ذهنیت حاکم بر وجود انسان/ دغدغه فرهنگي شبيه دغد غه در ميدان جنگ است

ادامه خواندن خلاصه کتاب دغدغه های فرهنگی، قسمت اول؛

مروری بر نظرات شهید آوینی در مورد کارگردانان سینمای ایران


مروری بر نظرات شهید آوینی در مورد کارگردانان سینمای ایران
تقویت جناح مومن فرهنگی به سبک آوینی؛ ظهور «حاتمی‌كیا» در سینمای انقلاب واقعه‌ای است نظیر انقلاب/ نگاه «مجیدی» به جهان امیدوارانه و مذهبی است/آثار کیارستمی تلویزیونی است/ بیضایی تکنیک را می‌پرستد

ادامه خواندن مروری بر نظرات شهید آوینی در مورد کارگردانان سینمای ایران

آرمان نظام جمهوری اسلامی تحقق تمدن اسلامی