بایگانی دسته: علوم سیاسی

شب شعر حماسی

                      

کارکرد اصلی شعر، عبارت است از: حضور و اثرگذاری بر خلوت ذهن و دل انسان‌ها و تغذیه‌ی فکری مخاطبان

ادامه خواندن شب شعر حماسی

گفتگویی پیرامون بررسی ابعاد جامعه شناختی توافق نامه ژنو:


گفتگویی پیرامون بررسی ابعاد جامعه شناختی توافق نامه ژنو:

ادامه خواندن گفتگویی پیرامون بررسی ابعاد جامعه شناختی توافق نامه ژنو:

انقلاب اسلامی و عرفان با رویکردی به آرای امام خمینی

انقلاب اسلامی و عرفان با رویکردی به آرای امام خمینی(ره)

ادامه خواندن انقلاب اسلامی و عرفان با رویکردی به آرای امام خمینی