بایگانی دسته: سیری در زندگی امام حسن مجتبی-علیه السلام

شب شعر حماسی

                      

کارکرد اصلی شعر، عبارت است از: حضور و اثرگذاری بر خلوت ذهن و دل انسان‌ها و تغذیه‌ی فکری مخاطبان

ادامه خواندن شب شعر حماسی